TabCAT

בדיקת סקר קוגניטיבית ממוחשבת

בדיקת   (Tablet-based Cognitive Assessment Tool) TabCAT היא פלטפורמה דיגיטלית חדשנית לביצוע בדקת סקר קוגניטיבית ממוחשבת ומתקדמת אשר פותחה ע"י אוניברסיטת UCSF אשר בארה"ב.

הבדיקה מודדת יכולות קוגניטיביות על-פני מספר תחומים קוגניטיביים כולל זיכרון, תפקודים ניהוליים, 
מהירות עיבוד מידע, ותפיסה מרבית-חזותית. 

במהלך הבדיקה נמדדים ביצועי הנבדק בסדרה של בדיקות אינטראקטיביות. תוצאות הבדיקות מושוות לנתוני הביצועים של קבוצת עמיתים "נורמטיביות" באוכלוסייה. התוצאה המתקבלת הינה פרופיל קוגניטיבי עבור הנבדק. תוצאות הבדיקה מתורגמות לדוחות ומסייעות לאבחון ירידה קוגניטיבית מתונה או דמנציה

לקביעת פגישה

מלאו את הפרטים הבאים